Dental Treatments 12

שאלות ותשובות בנושא שיקום הפה

בנושא שיקום הפה

  • מה כולל שיקום הפה?

שיקום הפה הוא מונח כללי שמתאר מצב מסוים בו אדם איבד במשך השנים מספר רב של שיניים ומערכת הלעיסה שלו שובשה, ויש קושי רב בלעיסה של המזון. מטופל כזה זקוק לשיקום מערכת המשנן שלו, ובדרך כלל דורש הדבר מעורבות של מספר מומחים בתחום ההשתלות, טיפולי השורש ועליתם אף יישור שיניים. טיפול מורכב זה מנוהל על ידי מומחה לשיקום הפה, שמכניס לתמונה ידע ומיומנות של רופאים אחרים. מדובר לרוב בטיפול מורכב וממושך שבו מנסים להחזיר למטופל את מבנה המשנן ברמה של פונקציה, אסתטיקה וכו'.

  • מדוע חשוב שטיפול כזה יעשה על ידי מומחה לשיקום?

מומחה לשיקום הפה הוא בעצם רופא שיניים שסיים את 6 שנות הלימוד הבסיסיות ופנה ללימודי המשך של 4-5 שנים שלאחריהן הוא אמור להיות בעל ידע נרחב בתחומים רבים בהם הוא נעזר במהלך שיקום הפה. בידיו ההחלטה מתי להיעזר במומחים נוספים, בעיקר מפני שמדובר בטיפול בין-לסתי הכולל שתלים וגשרים שבסופם יקבל המטופל מערכת שיניים אסתטית ופונקציונלית, וכך יחזיר לעצמו את התפקוד הלעיסי.

  • האם זה נכון שעבודות מעבדה, כתרים וגשרים, נעשים במעבדות בסין? ומה המשמעות לכך?

למיטב ידיעתי, אכן ישנן מעבדות בארץ אשר מעדיפות מוצרים זולים יותר, לא בהכרח איכותיים, ולו רק כדי לעמוד בתחרות עם השוק המקומי. אפשר להערכתי למצוא מעבדות טובות גם בסין, אבל כשזה קורה, גם המחירים יהיו בהתאם! משרד הבריאות מטעמים שלו מעדיף שהעבודות הללו יבוצעו בארץ, וכך יש לו שליטה על החומרים שבשימוש על התוצאה הסופית, ולעתים קרובות אפילו ברמת האחריות על טיב המוצר שצריך לשרת את המטופל שנים רבות.

  • האם צריך סד לילה בכל שיקום פה מלא?

בשנים האחרונות אנו מזהים תופעה שנקראת חריקה או הידוק של השיניים. תופעות אלה נעשות באופן תת מודע וגורמות נזק לשלמות המנשך: שברים בכותרת ובשורשי השיניים שלא תמיד ניתנים לתיקון. מדובר בתופעה שהאדם הרגיל אינו ער לה (נעשה בדרך כלל בזמן השינה), וכיוון שכך אין לו שליטה עליה. עקב כך אנו מוצאים שברים בכותרת ובשורש השן שלא ניתנים לעתים לתיקון. כדי לקטין נזקים אלו אנו ממליצים למטופל לקבל קשתית מחומר אקרילי. מדובר בקשתית אישית שנלקחת לפי מידה ואיננה ניתנת להעברה. מטופל נזקק משתמש בקשתית כזו מדי לילה, ובצורה זו המנשך שלו פתוח וכך נמנע הנזק שהוזכר קודם לכן.

בשיקום פה מלא עם כתרי חרסינה ועבודות מעבדה אחרות , הנזק כתוצאה משברים הוא לעתים גדול מאוד, ולכן מומלץ להשתמש בסד לילה על מנת למזער נזקים מבעוד מועד.