Dental Treatments 19

פתרונות פשוטים

פתרונות פשוטים
לכל טיפול ישנן מספר אפשרויות. 

לשמחתנו ניתן להציע למטופלים רבים פתרונות עליהם שמעו מהתקשורת: "השתלה ושיניים ביום אחד", "חיוך של מליון דולר ביום אחד" וכד'. בהתחשב בטכנולוגיות החדישות שמגיעות לציבור הרופאים חדשות לבקרים, בכדי לאפשר למטופל לקבל את החיוך הנכסף – יש חיבור מידי בין בקשת המטופל ורצון הרופאים לטפל.

בלהיטות לבצע טיפול חדשני ובכך למתג את המרפאה במקום טוב מבחינה שיווקית נזנחים בצד פתרונות פשוטים לכל מיני מצבים. 

לדוגמא, שן הזקוקה לטיפול כגון טיפול שורש ולמבנה וכתר בהמשך נידונה לעקירה והשתלה מידית כפתרון אולטימטיבי.. האם זה נכון? האם זה הפתרון היחידי?

מטופל מבוגר שמבקש פתרון לשיניים החסרות ימצא מהר מרפאה שתבטיח לו שיניים ביום אחד בשימוש של שתלים ושיקום על גבי שתלים! 

אבל האם זהו הטיפול הפשוט והאולטימטיבי לו זקוק אותו אדם? 

למטופל חסרה שן אחת בלסת- בסבירות גבוהה מאוד יציעו לו פתרון של השתלות שיניים. האם זה הפתרון היחידי, הרצוי והאולטימטיבי? 

אנחנו הקלינאים יודעים שאין פתרון אחד ויחיד ולא כל פתרון חייב להסתיים בשתלים. כדאי לדעת שביצוע השתלה היא פעולה פולשנית שדורשת מיומנות גבוהה ובצידה גם כישלונות, לעיתים כואבים. 

יש אפשרות למלא שן חסרה באמצעות תותבת קבועה (גשר) ויש אפשרות לבצע תותבת שלמה במקום שחסרות שיניים רבות וכד'. 

אין פתרון אחד ויחיד ואין פתרונות קסומים.

מסקנה: תמיד לבקש מהרופא פתרונות נוספים על הפתרון שנקבל כאופציה ראשונה.

מתי טיפול הוא חיוני או נחוץ?

*כאשר יש כאב – אין ספק שיש מקום לבצע טיפול על מנת לנטרל את הכאב עד לביטולו המוחלט.
*כאשר מטופל מתלונן על בעיה פונקציונאלית: קושי בלעיסה, לעיסה על צד אחד ,אסתטיקה שאינה מאפשרת חיוך רחב, קושי בדיבור (לשיניים תפקיד חשוב בהברה ובהגהה של אותיות מסוימות) ועוד.
*כאשר הרופא מאבחן שחוסר טיפול מידי עלול לגרום לנזקים גדולים יותר ולפעמים בלתי הפיכים – חובת הרופא המטפל להתריע על כך ולהסביר למטופל את כל ההשלכות של הטיפול או חוסר טיפול כגון: תזוזה של שיניים ,נזקים למפרקים עקב לעיסה שאיננה סימטרית ,אובדן עצם בגלל אי ביצוע טיפול מניעתי של דלקות בחניכיים.

אם מתקיים אפילו אחד מהתנאים הללו יש חשיבות רבה לביצוע הטיפול המומלץ על ידי הרופא.