Dental Treatments 13

חריקת שיניים בלילה מתוך שינה

 חריקת שיניים בלילה מתוך שינה

בשנים האחרונות אנו ערים יותר ויותר לעובדה שמטופלים רבים חורקים שיניים מבלי שהם מודעים לכך, ככל הידוע לנו הנושא נחקר רבות במעבדות שינה המאששות את העובדות שהפעולה מתחלקת לשניים:

  1. חריקת שיניים – תנועות מצד לצד של הלסת.
  2. הידוק שיניים ללא תנועה.

באשר לחריקת שיניים, ניתן לראות סימני שחיקה מאוד ברורים על המשטח הלעיס של הכותרת, התלוליות נעלמות כמעט לחלוטין ולעתים השיניים אפילו מתקצרות באופן בולט עם "נפילה" של שרירי הפנים.

רוב האנשים יגיבו בפליאה, כאשר אנחנו הרופאים, מציינים בפניהם את העובדה שהם חורקים שיניים כיוון שהפעולה מתבצעת בלילה מתוך שינה ואין על כך שליטה, בוודאי שלא מדעת – ברוב המקרים בן הזוג או בן משפחה יכול לשמוע את הקולות הנובעים מפעולת החריקה של האדם הישן.

במקרים אלה ישנם 3 גורמים המשתתפים בפעולות אלה:

  1. השיניים
  2. השרירים
  3. המפרקים

בחלק גדול מהמקרים שנבדקו אין ממש נזק ולא רואים סימנים קליניים המחייבים התערבות מצד הרופא ולכן יש חשיבות למעקב כל 6-10 חודשים לפחות.

מתוך שלושת המרכיבים "השותפים" לתהליך חריקת השיניים, המרכיב החלש יותר הוא זה שסובל.

כלומר לעתים השיניים הן החלשות והן נשחקות עד לחשיפה של העצב, לעתים השרירים הם חלשים והמטופל חש בעייפות בעיקר בזמן ההשכמה בבוקר ולעתים הכאב מופיע במפרקים מלווה ברעשים "קליקים" לא נעימים.

חריקת שיניים – אופציות לטיפול 

  1. איזון גובה – לבדוק את כל הקשת והמגעים בין הלסת התחתונה והלסת העליונה, כך שהפיזור בין המגעים של השיניים הנגדיות יהיה באופן שווה למדי. לעתים פעולה זו מקלה מאד.
  2. בדיקת תנועות של הלסתות – תוך וידוא שאין מגעים לא נכונים בזמן לעיסה – לעתים נוכחות שן בינה שבקעה בקיעת יתר מפריעה באחת התנועות ואז יש לשקול עקירה של שן הבינה.
  3. חסר גדול של שיניים אחוריות: מצב זה גורם ללחצים באזור השיניים הקדמיות ובהחלט יכול לגרום אי נוחות בלעיסה יש לשקול שיקום פה מלא. להחזיר את המנשך (המגע האידיאלי בין הלסתות) למצב ראשוני – במידת האפשר.
  4. סד לילה – מדובר למעשה בפלטה מחומר אקרילי: קיימים סוגים שונים של "פלטות" כאלה חלקן על כל הלסת וחלקן רק באזור השיניים הקדמיות, במצב זה הסד משמש כבולם וסופג זעזועים בעת השינה – כלומר מחייב לשון עם הפלטה הזו במשך הלילה. ובכך מקל על הלחץ המופעל על השיניים או המפרקים.

אחד הסימנים לשחיקת שיניים, הוא סדקים בכותרות של השיניים, שברים וסדקים בשורשים, שברי חרסינה של כתרים וכד' ולכן יש חשיבות גדולה להשתמש בסד לילה אחרי שיקום פה מלא ע"י שתלים או כתרי חרסינה וכד'.