Dental Treatments 13

מחלות חניכיים

דלקת חניכיים

דלקת חניכיים היא מצב דלקתי של רקמת החניכיים. דלקת חניכיים בדרך כלל קשורה בהיגיינת פה ירודה והיא השלב המוקדם של מחלת חניכיים. אנשים רבים אינם מודעים כלל לעבודה שיש להם דלקת חניכיים, כי בדרך כלל היא לא מלווה בכאב.

מחלת חניכיים

מחלת חניכיים היא מצב דלקתי שמשפיע על הרקמות המקיפות את השן, והיא הגורם העיקרי לאיבוד שיניים. ישנם מספר גורמים למחלות חניכיים, ואפשר לטפל ולשלוט בכל אחד מהם.

חיוך חושף חניכיים

לחיוך חושף חניכיים יכולה להיות השפעה שלילית על האסתטיקה של החיוך שלך. החיוך האופטימלי חושף את החניכיים במידה הפחותה ביותר האפשרית. רצוי שרקמת החניכיים שנחשפת בחיוך תהיה בעלת קו מתאר אחיד והרמוני עם השפה העליונה. מסיבה זו, אנשים רבים בעלי חיוך חושף חניכיים או שהחניכיים שלהם בולטות לעין מרגישים שהחיוך שלהם לא נאה, ולעיתים מעדיפים שלא לחייך כלל.

פה חפירות

דלקת חניכיים נמקית, שידועה יותר בשמה "פה חפירות", היא דלקת חניכיים חמורה שנגרמת על ידי פלאק (רובד חיידקים שמצטבר על השיניים). למרות שפה חפירות הוא איננו מצב שכיח, ישנם אנשים – כמו ילדים וצעירים הסובלים מתת תזונה, מעשנים ואנשים שהמערכת החיסונית שלהם פגועה – בעלי נטייה רבה יותר לפתח את מחלת החניכיים הזאת.