Dental Treatments 17

טיפול שיניים – האם הוא תמיד נחוץ?

טיפול שיניים – האם הוא תמיד נחוץ?

רפואת השיניים התקדמה בעשורים האחרונים מאוד , כמעט כל רופא מציע למטופלים שלו: גשרים או כתרים על גבי שתלים!

המטופל מתרגם את ההצעה כמשהוא הרואי עם אוירה מתקדמת ואולי פתרון קסום וחדשני שלאחריו יבואו ימים ללא טיפול וללא ביקורים במרפאה . הרופא שמכיר את היתרונות והחסרונות של הטיפול, יודע שטיפול כזה מתאים למקרים מסוימים .. היתרון המידי של המרפאה נעוץ בהגדלת ההכנסות. שני הדברים משמשים בערבוביה ולא פעם אנו הרופאים חוטאים!

הרופאים שלמדו שנים רבות, השתלמו והעשירו את הניסיון שלהם בהרבה ידע, יודעים לבצע כמעט הכל בתחום זה, אבל האם זה נכון להציע למטופל למלא את פיו בשיניים רק בגלל שזה מה שאנו יודעים?

או האם נכון יהיה לומר שכאנשי מקצוע (שהמטופל מאמין בו..) יש להם את הזכות לבצע רק טיפולים להם זקוק המטופל?

על מנת להבהיר ניתן דוגמה: מטופל ביצע עקירה במרפאה, כעבור חודש שב לביקורת " דוקטור מה עושים הלאה?…. מה אתה לא משלים לי את השן החסרה? אתה לא בונה גשר?? ….מה אולי שתל? שכן שלי עשה שתל וזה נראה לי הפתרון …"

תפקידו של הרופא לזהות את הצרכים של המטופל ולהישמר מלבצע טיפול שהמטופל לא זקוק לו! אין ספק שיש רופאים (רעבים) שימהרו לבצע השתלה, או להשחיז שיניים סמוכות ולבצע גשר…ואנו מאמינים שיהיו רופאים שיבקשו לדעת האם המטופל זקוק וצריך את הטיפול או שאולי לא זקוק לו. תמיד חשבנו שההבדל בין רופא טוב לרופא פחות טוב זה…מי שגורם לך פחות נזק…כי ברגע שנוגעים בחומר השן קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו. יש לא מעט אנשים בקרבנו שמסתובבים עם חסר של שן אחת או יותר במשך שנים ולא מפריע להם כלום ,אין תלונה כלשהיא.

איך יזהה הרופא את הצורך שלכם? ואיך תזהו אתם באם אתם זקוקים לטיפול?

כללים מאוד ברורים:

  1. האם כואב לכם? בשיניים במפרקי הלסת בשרירי הלסת , בלשון,דימום בזמן צחצוח וכד?
  2. האם אתם מתלוננים על קושי בלעיסה,בעיות בדיבור,נשיכת לשון או לחי,בעיות אסתטיקה. וכד'

אם הרופא שלכם מזהה וצופה בעיות עתידיות כתוצאה מחוסר טיפול: לדוגמה, עקירת שן עלולה לגרם לצפיפות של השיניים הסמוכות(משני צידי השן החסרה וגם מהשן הנגדית) לתנועה כזו שעלולה ליצור שיבוש במנשך יש מהלך ארוך (שקורה לאורך השנים) והנזק שנגרם במקרים אלה קשה ויקר מאוד לתיקון. במקרים אלה ממליץ הרופא על ביצוע טיפול שימנע את החמרת המצב בעתיד.

אם אחד הדברים הללו מתקיים הרי שאתם זקוקים לטיפול. לעתים יחליט הרופא לבצע מעקב למשל, שם הוא נחשב לטיפול!