Dental Treatments 13

שיניים תותבות קבועות

כל שיקום בין אם על גבי שן בודדת (כתר), ובין אם על גבי שתי שיניים לאחר עקירת שן (גשר) שלא ניתן להוציא מהפה והוא מודבק באופן קבוע, נחשב לתותבת קבועה.

היתרונות של תותבת קבועה (כתר או גשר):

 • מתרגלים לתותבת הקבועה במהירות.
 • בתותבת הקבועה אין שינויים פונטיים (בדידים).
 • לתותבת הקבועה אסתטיקה מאוד גבוהה בעבודות שנעשות בהקפדה יתרה, ומחומרים כמו זירקוניה (מתכת לבנה).
 • אין צורך להסיר את התותבת הקבועה לפני השינה.
 • בתותב קבועה קיימת אפשרות להחזיר את המצב לקדמותו, מבלי להזדקק לניתוחים פולשניים כלשהם.
 • בתותבת קבועה אפשר לשנות את צבע השן על ידי קביעת סוג חרסינה לבנה יותר מהצבע הקיים בשיניים האחוריות.
 • בתותבת קבועה הטיפול מהיר ואינו פולשני.

החסרונות:

 • לתותבת הקבועה עלות גבוהה – בפרט כאשר העבודה נעשית עם מתכת אצילה (זהב).
 • התותבת הקבועה זקוקה לניקוי סדיר ותחזוקה שוטפת שונה משיניים טבעיות.
 • אם לא מצליחים לנקות היטב את התותבת הקבועה – היא עלולה להיות מקור לחיידקים המפיצים ריח רע שאנחנו כל כך רגישים אליו.
 • לעיתים נאלצים להשחיז שיניים סמוכות לתותבת הקבועה לצורך השלמת העבודה.