Dental Treatments 5

מידע כללי – טיפולי שיניים בהרדמה מלאה

טיפולים בהרדמה מלאה

טיפולי שיניים בהרדמה מלאה מבוצעים תחת פיקוח של מומחה להרדמות ורק מרפאה בעלת אישור ממשרד הבריאות רשאית להציע טיפולים והשתלות שיניים תחת הרדמה כללית. ישנם מטופלים, צעירים ומבוגרים כאחד, הנמנעים מטיפולי שיניים כתוצאה מחרדה דנטלית (דנטופוביה) לכן הם סובלים מפגיעה חמורה באיכות חייהם, מהזנחה, מהיגיינה לקויה בחלל הפה, מבעיות שיניים העלולות להקצין, ומבעיות רפואיות נוספות העלולות להתפתח בעקבות הימנעות מטיפולי שיניים.

למי מתאים טיפול שיניים בהרדמה כללית?

6-9% מכלל האוכלוסייה בעולם המערבי סובלת מדרגות שונות של חרדה דנטלית, כתוצאה מכך אנשים רבים נמנעים מטיפולי שיניים, לרבות ביקור תקופתי במרפאה. בעשור האחרון החלה מגמה חדשה בתחום רפואת השיניים במטרה לספק למטופלים הסובלים מחרדה דנטלית פתרון מעשי ויעיל.  הטיפול בהרדמה מיועד לילדים המסרבים לשתף פעולה עם רופא השיניים, לצעירים ומבוגרים הנמנעים מטיפולי שיניים בעקבות החרדה, למבוגרים הזקוקים לטיפול בהיקף רחב ומעוניינים לסיימו ביום אחד, וכן כמענה לטיפולי השתלות שיניים מורכבים הכרוכים בפעולות כירורגיות חודרניות.

בנוסף, רופא השיניים יכול להמליץ על טיפול בהרדמה כללית למטופלים הסובלים מהפרעות התנהגותיות (הפרעות קוגניטיביות או מוטוריות), למטופלים הסובלים מאלרגיה לחומרי הרדמה מקומית וכן למטופלים הסובלים מבעיות רפואיות המחייבות אותם לעבור טיפול מרוכז ומקיף, לדוגמה מטופלים הסובלים מ-CP או מחלת הנפילה.

מי רשאי לבצע טיפול בהרדמה כללית?

טיפולי שיניים בהרדמה כללית יש לבצע רק במרפאה בעלת רישיון ממשרד הבריאות המציעה את כל הציוד הנדרש, חדר התאוששות, רופא מרדים בעל הסמכות וצוות מקצועי. טיפולי השיניים מבוצעים על ידי רופא מנוסה המתמחה בטיפולי שיניים בהרדמה יחד עם צוות מומחים מתחומים אחרים ברפואת השיניים, בהתאם לתוכנית הטיפול, לדוגמה רופא שיניים המתמחה בילדים, כירורג, מומחה לחניכיים, מומחה להשתלות שיניים וכדומה.

מהן ההכנות הנדרשות לפני טיפול שיניים בהרדמה מלאה?

צוות מרפאת השיניים עורך בדיקות מקיפות הכוללות צילומי רנטגן, בהתאם לצורך גם צילום CT, ובדיקה קלינית מקיפה על מנת לקבוע תוכנית עבודה מסודרת ומפורטת בהתאם למצב השיניים, החניכיים וחלל הפה של המטופל. לרוב, נערכת ישיבת צוות עם רופאים מומחים, כל אחד בתחומו, כדי לאשר את התוכנית. לאחר מכן, יש לשלוח את המטופל לבדיקת דם כללית, לבדיקת א.ק.ג ועל המטופל להציג את הגיליון הרפואי שלו ולציין תרופות שהוא לוקח. רופא מרדים יבחן את ההיסטוריה הרפואית וממצאי הבדיקות של המטופל ובהתאם לכך יקבע את מינון וסוג חומרי ההרדמה, ויעדכן את המטופל האם עליו לשנות מינוני תרופות שהוא נוטל באופן קבוע. בהתאם לצורך, ישלח הרופא המרדים את המטופל לבצע בדיקות נוספות.

מהם שלבי הטיפול?

לאחר תכנון מפורט של טיפולי השיניים הנדרשים למטופל מתאמים עמו מועד לטיפול בהרדמה כללית. הטיפול מתבצע בחדר ניתוח כאשר צוות ההרדמה הכולל רופא מרדים ואחיות אחראי על ההרדמה, וצוות נוסף של רופא שיניים, מומחים ושינניות אחראי לבצע את טיפולי השיניים ברצף, כאשר המטופל נינוח ושלוו, ואינו חש דבר.

חשוב להדגיש כי טיפולי שיניים בהרדמה מלאה מאפשרים לבצע את כל הטיפולים הנדרשים למטופל בפעם אחת, ללא סבל וכאב למטופל. בטיפול אחד ניתן להשלים טיפולי שיניים חודרניים כמו הרמת סינוס, השתלת עצם ושתלים, טיפולי שורש, סתימות וטיפולים שאינם פולשניים כמו ניקוי אבנית, הלבנת שיניים וכדומה.