Dental Treatments 5

גז צחוק והפחתת החרדה לפני טיפול שיניים

גז צחוק והפחתת החרדה לפני טיפול שיניים

גז הצחוק או הנייטרוז אוקסייד נחשב לפתרון כמעט אידיאלי למזעור החרדה הדנטאלית. השימוש בגז צחוק עומד לרשות המטופלים הנמצאים בחרדה יתרה. אנשים המגיעים לטיפול במרפאה בדרך כלל מביאים עימם חוויות כאלה או אחרות שגורמות להם לעתים לנדודי שינה לפני טיפול, ורמות חרדה כל כך גבוהות עד כדי שהם נמנעים מטיפולי שיניים.

גז הנייטרוז אוקסייד מוכר בכינוי "גז צחוק" והשימוש בו מוכר מזה 150 שנה לפחות. השימוש בגז אינו הכרחי לצורך מתן טיפולי שיניים, אך מאפשר לרופא לטפל במטופל ביעילות, כיוון שמייחסים לגז תכונות של העלאת סף הכאב והפחתה של רמת החרדה. השפעת הגז איננה באה להחליף את ההרדמה שניתנת למטופל, אלא עוזרת למטופל להפחית את החרדות שבא איתן לטיפול. השפעת הגז היא מידית, ועם תום הטיפול המטופל נדרש להישאר בחדר ההמתנה 15-20 דקות עד להיעלמות ההשפעה של הגז.

ברמת העיקרון, המטופל נמצא בהכרה מלאה, מגיב ושומע וכל האינסטינקטים שלו בערנות. אנחנו רואים במצבו של מטופל שנמצא תחת השפעת הגז –

* תורם לשיתוף פעולה מלא עם הרופא

* מגביר את יעילות הטיפול

* תורם להפעלת מאמץ מנטלי מופחת מצד הרופא

* תורם להפחתת המתח והחרדה סביב הטיפול

* תורם לעלייה בסף הכאב

* תורם לירידה בזיכרון הכאב לאחר הטיפול

* מאפשר למטופל שימוש בריכוז חמצן גבוה מהקיים באוויר החופשי

* גורם לתחושת ריפיון שדומה לאחרי שתיית אלכוהול

* תורם לשיפור בתדמית המרפאה בעיני המטופל

היעילות בטיפול ובשימוש בגז הנייטרוז היא ברוב החתכים באוכלוסייה: ילדים, מתבגרים, מבוגרים, מטופלים עם בעיות בריאות כמו חולי סכרת, לב, אפילפסיה, שיתוק מוחין, מטופלים בעלי רפלקס הקאה מוגבר וכד'.

טיפול ללא כאב

תבקשו מהרופא שיזריק את חומר ההרדמה באיטיות רבה ככל האפשר (קיים מזרק אלקטרוני מיוחד המזריק את החומר בעדינות רבה ומונע כאב מיותר). הכאב הוא תוצאה של החדרת החומר במהירות לתוך הרקמות. במצב כזה, החומר לא מספיק להתפזר ברקמות, ויוצר רגישות מיותרת.

אם אתם לא מרגישים כלום במהלך הטיפול, תוכלו להיות נינוחים יותר, והטיפול הופך להיות חוויה מסוג אחר.